Thiết kế khuôn 3D

Phần mềm Nhãn hiệu Số ca làm việc/ngày
3D CAD UGNX 8.5 SIEMEN 3
2D CAD ZWCad 2012 ZWSOFT 3
3D CAM UGNX 8.5 SIEMEN 3

Dịch vụ hàn laser

Dịch vụ đánh bóng khuôn